Opće odredbe

1. Smatrat ćemo da ste u cijelosti upoznati s ovim uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate s prvim vašim korištenjem web portala influenceri.hr. Ako niste suglasni s ovim uvjetima korištenja molimo vas da ne pristupate portalu influenceri.hr i ne koristite njene sadržaje niti društvene mreže. Ako imate bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezano za ove uvjete korištenja, molimo da se obratite našem Uredništvu na kontakt naveden u Impressumu.

2. Izgled i sadržaj web portala influenceri.hr i društvenih mreža web portala influenceri.hr kao i uvjete korištenja možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga Vas molimo da ih povremeno iznova proučite, kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje web portala influenceri.hr i društvenih mreža web portala influenceri.hr predstavlja vaš pristanak na sve eventualne izmjene uvjeta korištenja.

3. Kiseljak obrt ima sva prava na sadržaj, tekstove, fotografije web portala influenceri.hr kao i društvenih mreža web portala influenceri.hr. Ne dopuštamo korištenje bilo kojeg sadržaja, tekstova niti fotografija s web portala influenceri.hr i s društvenih mreža web portala influenceri.hr bez našeg prethodnog pisanog dopuštenja.

4. Ne dopuštamo korištenje sadržaja, tekstova i fotografija s web portala influenceri.hr i društvenih mreža web portala influenceri.hr u komercijalne svrhe., bez prethodne pisane suglasnosti web portala influenceri.hr. Korištenjem u komercijalne svrhe smatra se ostvarivanje novčane dobiti neposredno (prodajom, nuđenjem i/ili reklamiranjem sadržaja koji sadrže materijale objavljene na web portala influenceri.hr i na društvenim mrežama web portala influenceri.hr) i posredno (korištenjem sadržaja na internetu na platformi gdje se objavljuju naplatni oglasi i slično, gdje se prikupljaju donacije, pretplata ili naplata sadržaja i slično).

5. Ne dopuštamo na društvenim mrežama web portala influenceri.hr objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju važeći hrvatski propisi, uključujući neistinite, uvredljive, prijeteće, proste, zlostavljajuće, vulgarne, rasističke i druge sadržaje koji potiču mržnju bilo koje vrste, kao i sadržaje kojima se vrši povreda tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, neovlašteno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, privatne poruke, osobni podaci treće osobe ili se vrijeđa pravo na osobnost treće osobe.

6. Na društvenim mrežama tvrtke AzimutDigital ne dopuštamo objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojih niste autor, odnosno nositelj autorskog prava i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva na tim sadržajima niti ako nemate dozvolu autora za korištenje tih sadržaja.

7. Na društvenim mrežama tvrtke AzimutDigital ne dopuštamo objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju prava djece, pravo na privatnost ostalih korisnika i trećih osoba uključujući i privatne poruke.

8. Na društvenim mrežama web portala influenceri.hr, uključujući i privatne poruke, ne dopuštamo:

  • izričito ili prikriveno oglašavanje bilo kakvih proizvoda ili usluga;
  • izričito ili prikriveno oglašavanje osobnih internetskih stranica ili blogova;
  • korištenje sadržaja i funkcionalnosti društvenih mreža web portala influenceri.hr na način koji može uzrokovati štetu nama, ostalim korisnicima, našim partnerima ili bilo kojoj trećoj osobi;
  • lažno predstavljanje sa svrhom prijetnje, manipulacije, prijevare ili dovođenja u zabludu nas, ostalih korisnika ili trećih osoba;
  • objavljivanje, slanje, učitavanje ili razmjenu neželjenih sadržaja korisnicima ili trećim osobama bez njihovog prethodnog pristanka ili traženja, uključujući i višestruko slanje materijala istog ili vrlo sličnog sadržaja (spamming), lančana pisma, piramidalne sheme itd.

9. Ne dopuštamo bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korištenja web portala influenceri.hr i društvenih mreža web portala influenceri.hr drugim korisnicima.

10. Na web portalu influenceri.hr i na društvenim mrežama web portala influenceri.hr ne dopuštamo svjesno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja koji sadrže računalne viruse, crve, računalne kodove, datoteke i programe koji mogu imati za posljedicu ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg računalnog programa ili bilo koje računalne i druge opreme.

11. Ne dopuštamo neovlašteno prikupljanje, spremanje, prenošenje i korištenje bilo kakvih osobnih podataka korisnika web portala influenceri.hr i društvenih mreža web portala influenceri.hr .

12. U slučaju nepoštivanja odredbi o sadržajima i aktivnostima iz uvjeta korištenja, svi korisnici i treće osobe snosit će odgovarajuće zakonske posljedice te će odgovarati za bilo koju štetu koja se nedopuštenim aktivnostima prouzroči nama, ostalim korisnicima ili trećim osobama.

Pravo intelektualnog vlasništva

Na web portalu influenceri.hr i na društvenim mrežama web portala influenceri.hr nalaze se materijali čiji je sadržaj zaštićen autorskim pravom (npr. tekstovi, fotografije, crteži) i drugim pravima intelektualnog vlasništva (logotipi, zaštitni znakovi i sl.). Svaki korisnik web portalu influenceri.hr i društvenih mreža web portalu influenceri.hr snosi vlastitu odgovornost za poštivanje tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na sadržaje dostupne na web portala influenceri.hr i na društvenim mrežama web portala influenceri.hr . Molimo vas stoga da se dobro upoznate sa sadržajem ovog dijela uvjeta korištenja kako biste u cijelosti poštivali tuđa prava intelektualnog vlasništva. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili nesporazuma, obratite se Uredništvu putem kontakta navedenog u Impressumu.

Sadržaje zaštićene intelektualnim vlasništvom kao korisnici možete koristiti samo za osobnu, nekomercijalnu svrhu. Web portalu influenceri.hr je nositelj svih prava intelektualnog vlasništva web portala influenceri.hr i na društvenim mrežama web portala influenceri.hr osim ako nije drugačije navedeno.

1. Ne dopuštamo korištenje sadržaja koji se nalaze na web portalu influenceri.hr i na društvenim mrežama web portala influenceri.hr u komercijalne svrhe, što uključuje preuzimanje, reproduciranje, iznajmljivanje, distribuiranje, objavljivanje u javnosti, javno izlaganje i prikazivanje bez prethodnog pisanog odobrenja web portalu influenceri.hr .

2. Ne dopuštamo da se sadržaji koji se nalaze na web portalu influenceri.hr i društvenim mrežama web portala influenceri.hr koriste u svrhe promocije, odnosno oglašavanja bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog pisanog odobrenja web portala influenceri.hr .

3. Ne dopuštamo da se sadržaji koji se nalaze na web portalu influenceri.hr i na društvenim mrežama web portala influenceri.hr koriste u svrhe prodaje bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog pisanog odobrenja web portala influenceri.hr .

4. Ne dopuštamo izmjenu, prevođenje, adaptaciju ili bilo koju drugu preradu sadržaja bez prethodnog pisanog odobrenja web portala influenceri.hr .

5. Obvezujemo se bez odgađanja ispitati svaku prijavu koja je vezana za povredu iz ovog odjeljka, a osobito ako je njome zatraženo uklanjanje određenog sadržaja sa web portala influenceri.hr i sa društvenih web portala influenceri.hr . Od korisnika u tom slučaju očekujemo maksimalnu suradnju pri utvrđivanju činjenica. Ako utvrdimo da je prijavljeni postupak suprotan odredbama uvjeta korištenja, ali i u drugim slučajevima u kojima to smatramo svrsishodnim, takav ćemo sadržaj ukloniti s web stranice web portala influenceri.hr i s društvenih mreža web portala influenceri.hr .

6. Korištenjem web portala influenceri.hr i društvenih mreža web portala influenceri.hr svjesni ste da su na njoj nazivi, slike, fotografije, logotipi, grafički prikazi i drugi sadržaji koji su zaštićeni različitim pravima intelektualnog vlasništva čiji su nositelj web portal influenceri.hr ili treće osobe. Bez obzira na vaše korištenje web portala influenceri.hr i društvenih mreža web portala influenceri.hr time ne stječete pravo korištenja bilo kojeg autorskog djela, žiga, dizajna, patenta (licence) ili drugog prava čiji su nositelji web portal influenceri.hr , odnosno treća osoba. To vrijedi i za bilo koje autorsko djelo koje se nalazi na web portalu influenceri.hr i na društvenim mrežama web portala influenceri.hr , a koje je zaštićeno autorskim pravom web portala influenceri.hr ili treće osobe, osim u slučaju da je na pojedinom autorskom djelu izričito navedeno nešto drugo.

7. Ne dovodeći u pitanje gornje odredbe, web portal influenceri.hr u sklopu svoje uređivačke politike može dopustiti korisnicima druge oblike korištenja autorskih djela, kao što su tekstovi, fotografije ili video, na kojima je web portal influenceri.hr nositelj autorskog prava. Na taj način korisnicima se primjerice može dati pravo prerade pojedinih djela odnosno pravo njihove daljnje distribucije, a što bi inače bilo zabranjeno u sklopu Općih pravila iz prvog dijela Uvjeta korištenja. Takva mogućnost korištenja bit će izričito naglašena i ni na koji se način neće pretpostaviti.

Ograničenje odgovornosti za štetu

1. Sadržaji koje korisnici učitaju na web portalu influenceri.hr i na društvenim mrežama web portala influenceri.hr u bilo kojem obliku uzimaju se isključivo “takvima kakvi jesu”, odnosno “kako su dostupni”, te se ne smatramo odgovornima za moguće posljedice, uključujući bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana ostalim korisnicima ili trećim osobama, a koja može proizaći iz različitih tumačenja sadržaja koji se nalaze na web portalu influenceri.hr i društvenim mrežama web portala influenceri.hr .

2. Usprkos uloženim razumnim naporima, ne jamčimo da će web portal influenceri.hr, odnosno svi njezini sadržaji, kao i sadržaji na društvenim mrežama web portala influenceri.hr uvijek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati pogreške, gramatičke graške i računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu ostalim korisnicima ili trećim osobama (npr. virusi, crvi i sl.).

3. Do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima isključujemo odgovornost:

– za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima ili trećim osobama uslijed objavljivanja na društvenim mrežama sadržaja suprotnih uvjetima korištenja od strane korisnika, trećih osoba, sponzora, oglašivača, itd.;
– za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treće osobe prouzroče ili pretrpe u svezi s korištenjem web portala influenceri.hr i društvenih mreža web portala influenceri.hr , osobito u slučaju zlouporabe, uništenja ili oštećenja sadržaja ili funkcije i sl.;
– za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog povrede njihovog autorskog prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva, zbog objave ili učitavanja sadržaja od strane drugih korisnika na web portalu influenceri.hr i društvenim mrežama web portala influenceri.hr ;
– za štetu nastalu korisnicima i/ili trećim osobama uslijed privremene nedostupnosti web portala influenceri.hr i društvenih mreža web portala influenceri.hr , odnosno pojedinih sadržaja ili funkcija;
– za štetu koju oglašivači uzrokuju sadržajima reklama koje se objavljuju na društvenim mrežama, putem svojih oglasnih stranica koje su dostupne korisnicima, a vezano za istinitost i točnost tih sadržaja, dostupnost reklamiranih proizvoda i usluga korisnicima;
– za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima ili trećim osobama izmjenama ili ukidanjem pojedinih sadržaja, funkcija, usluga, dizajna, koncepcije web portala influenceri.hr;
– za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama, vezano za korištenje internet stranica trećih osoba, a kojima je omogućen pristup putem linkova objavljenih na web portalu influenceri.hr i na društvenim mrežama web portala influenceri.hr.